Dezinsekcia horúcou parou

Ponúkame doplnkovú službu k chemickej likvidácii ploštice posteľnej a iného parazitujúceho hmyzu.
Pri chemickom postreku nedochádza v prípade silného zamorenia k likvidácii vajíčok.Prípravky síce obsahujú aj regulátory rastu,ktoré zabraňujú ďaľšiemu vývoju vyliahnutých lariev , ale ak je požadovaný rýchlejší zásah s menšou expozíciou insekticídov prevádzame zásah v kombinácii s horúcou parou.
Prístroj s ktorým pracujeme vyvíja paru o teplote od 90 st.Celzia až po 135 st.Celzia pri tlaku minimálne 6 barov.
Pri správnom postupe prác dokáže prístroj spoľahlivo zlikvidovať všetky vajíčka, larvy aj dospelé jedince v ošetrených materiáloch.
Po aplikácii pary je nutný ešte preventívny repelentný postrek, ale už nie v silnej expozícii na zabezpečenie účinnosti na jedince , ktoré sa mohli zdržiavať mimo ošetrených plôch
PRÍSTROJ MÁ SILNÉ ODSÁVANIE NA ODSTRÁNENIE UHYNUTÝCH JEDINCOV A VAJÍČOK
Výhody kombinácie horúcej pary:
  • likvidácia vajíčok všetkých druhov hmyzu
  • účinnosť aj na dospelé jedince
  • vyššia účinnosť zásahu pri menšej koncentrácii insekticídov

Nevýhody:

  • vyššia cena zásahu : +35% k cene za postrek /podľa rozsahu/
  • zásah trvá dlhšie