Deratizácia

Deratizácia – je systém regulácie škodlivých hlodavcov , ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Počet ochorení prenosných z hlodavcov na ľudí a zvieratá je podľa odbornej literatúry udávaných okolo 30 druhov napr. mor , besnota , Q – horúčka , zápal mozgových blán , salmonelóza a podobne.

Kryštalizácia podláh

Kryštalizácia je bezprašný proces pri ktorom vápenec obsiahnutý v podlahe reaguje s prípravkom a vytvára odolnú vysokolesklú vrstvu. Na kryštalizáciu používame osvedčené prípravky podľa kvality podlahy a farby. Úspech technológie je závislý od obsahu vápenca v podlahe

Voskovanie podláh

Nanášame akrylové vosky firmy Diversey. V ponuke sú polyméry podľa priania zákazníka a druhu prostredia. Ponúkame odolné tvrdé vosky od vysokého lesku až po vosky matné. Aplikujeme špeciálne antistatické vosky proti tvoreniu elektrostatického náboja aj polyméry odolné voči dezinfekcii do zdravotníctva.

Dezinfekcia OZÓNOM

Ozonizovaný vzduch je vháňaný z generátora priamo, prípadne pomocou vzduchotechniky do priestoru, kde likviduje vírusy, baktérie, plesne a neutralizuje pachy.