Deratizácia:

Deratizácia – je systém regulácie škodlivých hlodavcov , ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou hlodavcov. Počet ochorení prenosných z hlodavcov na ľudí a zvieratá je podľa odbornej literatúry udávaných okolo 30 druhov napr. mor , besnota , Q – horúčka , zápal mozgových blán , salmonelóza a podobne.

Ničenie prevádzame pomocou Antikoagulačných prípravkov 2.a 3. generácie poprípade podľa charakteru prostredia aj plynnými prípravkami na báze fosforovodíka. Ničíme potkany , krysy , myši , hraboše , hryzce a pod.

Všetky práce prevádzame v súlade s platnou legislatívou a schválenými prípravkami.