Kryštalizácia mramorových podláh

Kryštalizácia je bezprašný proces pri ktorom vápenec obsiahnutý v podlahe reaguje s prípravkom a vytvára odolnú vysokolesklú vrstvu. Na kryštalizáciu používame osvedčené prípravky podľa kvality podlahy a farby. Úspech technológie je závislý od obsahu vápenca v podlahe.
V prípade nemožnosti kryštalizácie – bez obsahu vápenca  a pod. prevádzame nanášanie vysokolesklých odolných akrylových voskov podľa druhu prostredia.
 
Práce po dohode prevádzame aj v nočných hodinách a počas sviatkov.